Na javni poziv za ostvarivanje pomoći u liječenju koji je Federalno ministarstvo za boračka pitanja raspisao 13. marta ove godine i koji će biti otvoren do 31. oktobra, do ovog trenutka se prijavilo više od 4.000 boraca. To je, prema riječima resornog ministra Salke Bukvarevića, za 30 posto više aplikacija u odnosu na isti period prošle godine. Dodaje kako se borci najviše obraćaju za pomoć u liječenju karcinoma.

Najveći broj odobrenih iznosa od 500 KM do 1.000 KM

- U Federalno ministarstvo za pitanja boraca u prva dva mjeseca pristiglo je više od 4.000 zahtjeva za pomoć u liječenju. Nažalost, veliki broj zahtjeva se odnosi na pomoć u liječenju karcinoma. Ono što možemo reći jeste da je 30-ak posto više zahtjeva nego u istom periodu prošle godine i očigledno je da je ova boračka populacija ulazi u godine. Nažalost, zbog svih trauma, događanja kroz koja su prošli, proizilaze vjerovatno i ti zdravstveni problemi. Ovo ministarstvo ima komisiju, grupu iz reda uposlenika koja je sastavljena od zdravstvenog radnika, pravnika, predstavnika ekonomske struke, koji donose odluke o iznosima pomoći - govori nam Bukvarević.

Objašnjava da će zbog povećanog broja zahtjeva za pomoć u liječenuju biti prisiljeni smanjiti visinu iznosa.

- To ćemo morati uraditi kako bismo obuhvatili što je moguće veći broj zahtjeva za pomoć. Dakle, komisija procjenjuje i donosi prijedlog odluke vodeći računa o tome i ko je dobijao u prošlim godinama, koje iznose, i naravno vodeći računa o ukupnom materijalnom stanju porodice. Prošle godine pomoć je iznosila od 300 KM do 2.500 KM. Isti je raspon i sada, samo sada najveći broj je odobrenih sredstava od 500 do 1.000 KM, kako bismo ovih 1,5 miliona KM, koliko imamo na raspolaganju, mogli rasporediti, pokušati da što veći broj ljudi pomognemo - rekao nam je Bukvarević i dodaje:

- Naravno, mi ćemo do kraja godine, kao što smo to radili i prethodne dvije, iz sredstava koja nam ostanu neutrošena iz nekih naših ušteda, u posljednjem kvartalu, gledati da preusmjerimo još dodatnih 500.000 KM za liječenje. Jer očigledno je to sada potreba i veliki broj zahtjeva imamo na tom transferu - govori nam Bukvarević.

Obrada zahtjeva za pomoć traje 40-ak dana

Upitali smo da li komisija vodi računa o hitnosti odobravanja pomoći za one koji imaju karcinom?

- Pokušavamo jer morate obraditi sve te zahtjeve kako treba. Oni svakodnevno pristižu, tako da komisija vodi računa i o hitnosti slučajeva. Nekada prema nama intervenišu boračka udruženja, savezi, aplikanti sami zamole, pogotovo kada je riječ o liječenju vani. I o tome vodimo računa, pa uzmemo neki predmet koji je hitnog karaktera, ali evo otprilike 40-ak dana je, od datuma predaje do neke obrade, prosječno potrebno do izdavanja rješenja aplikantu - pojašnjava Bukvarević.

Podsjećamo, u 2017. godini pomoć u liječenju je dobilo 3.800 boraca, u prošloj godini od pristiglih 6.000 zahtjeva, pomoć je odobrena za 4.200 pripadnika boračke populacije.