- Već smo u završnoj fazi gradnje devijacije na magistralnom putu M-5, koja je od izuzetnog značaja za grad Bihać i za što je izdvojeno 1.800.000 KM. Novac je osiguran i za još tri velika i značajna projekta, međutim tu imamo problem s izuzetno sporom i kompleksnom procedurom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radi se o projektima izgradnje treće trake za spora vozila na Ripačkom klancu, obilaznice Izačić i završetku izgradnje putne komunikacije Bihać - Bosanska Krupa. Sada se nadamo da će Gradska uprava i Kantonalna vlada maksimalno ubrzati te procese i na adekvatan način riješiti sva pitanja imovinsko-pravnih odnosa - kazao je direktor Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić.

Dodao je i kako je Programom modernizacije cesta za projekte u Unsko-sanskom kantonu osigurano oko 27 miliona eura.

- Već smo u četvrtoj godini realizacije Programa modernizacije cesta, a nažalost najmanje smo projekata implementirali upravo u USK. Razlog za to je spomenuta spora i komplikovana procedura izdavanja dozvola za gradnju i eksproprijacije zemljišta. To rade upravni organi lokalnih zajednica, no ne trebamo tražiti krivca, nego zajedno pokušati što prije stvoriti sve preduvjete za gradnju. Skoro 21 milion eura još stoji i čeka implementaciju planiranih projekata. Osim spomenutih projekata u Bihaću, tu je i veliki projekat obilaznice u Cazinu, kao i još nekoliko u drugim općinama - rekao je direktor Pravdić.

Predstavnici Gradske uprave Bihać potvrdili su maksimalni angažman na pribavljanju potrebne dokumentacije i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, kao i formiranje zajedničkih koordinacijskih tijela kako bi se što prije krenulo u realizaciju svih pripremljenih projekata.

Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Šemsudin Dedić, koji od početka pokušava posredovati i maksimalno pomoći u osiguravanju svih preduslova za realizaciju ovih projekata od izuzetne važnosti za Unsko-sanski kanton.