Ekipa Crvenog križa Federacije BiH na čelu sa generalnim sekretarom Namikom Hodžićem posjetila je organizacije Crvenog krsta u Bosanskoj Dubici i Bosanskom Novom.

- U Crvenom križu smo porodica i sarađujemo i djelujemo na cijeloj teritoriji BiH. Iako naši kapaciteti nisu veliki nastojimo pomoći jedni drugima i pored toga trudimo se podsticati i motivirati i lokalane zajednice, i građane, i vlasti da budemo solidarni jedni prema drugima jer samo tako možemo prebroditi ove, nažalost, sve složenije krizne situacije sa kojim se susrećemo - poručio je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić. 

Pomoć za ugroženo stanovništvo ove dvije općine dostavljena je u lokalne organizacije Crvenog krsta odakle će u skladu sa potrebama biti distribuirana krajnjim korisnicima. 

Dostavljeno je 100 paketa hrane, 100 vreća brašna od po 10 kilograma, 100 paketa higijene i 200 deka.