Nisu usvojene ni izmjene i dopune Izbornog zakona BiH kojim se predviđa mirovanje parlamentarnog mandata, odnosno ukidanje dvostrukih funkcija koje zvaničnici imaju pa imamo niz slučaja da je ista osoba i ministar i zastupnik.

Sve ove zakonske promjene usvojene su u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, a predložio ih je zastupnik SDP-a Saša Magazinović.

VEZANI TEKST - Parlament BiH: Uvodi se "institut mirovanja mandata", ukidaju se jubilarne nagrade...

- Usvajanje ovih izmjena i dopuna Izbornog zakona bi značilo da ministar nastavlja obnašati tu funkciju, a funkciju zastupnika koju je osvojio obnaša idući sa liste. Kada se formira vlast, taj koji je osvojio mandat ima pravo da odluči da li se vraća u paralment na mandat koji je osvojio – rekao je Magazinović.

Tokom rasprave o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, Dragan Čović, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i lider HDZ-a BiH, kazao je da im je prihvatljiva većina onoga što je predviđeno, ali su protiv prijedloga izmjena i dopuna zakona jer bi stupile na snagu tek nakon narednih izbora, te jer se zalažu za cjelovite izmjene Izbornog zakona koje imaju obavezu usvojiti do kraja juna.

- I danas na dnevnom redu imamo uspostavljanje radne grupe koja bi se trebala baviti izmjenama izbornog zakonodavstva. Želimo cjelovitu izmjenu koja bi osigurala provedbu svih odluka suda u Strazburu i Ustavnog suda BiH. Ova vaša izmjena može biti dio tog cjelovitog dokumenta – dodao je Čović.

Dušanka Majkić, delegatkinja SNSD-a, navela je da se ne trebaju usvojiti ove izmjene Izbornog zakona jer smatra da je predlagač populistički iskoristio institut mandata u mirovanju pa je pitala šta bi se time postiglo.

Kada su u pitanju dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i dopunama Zakona o radu, kojim se ukidaju jubilarne nagrade, na sjednici je konstatovano da ih nije prihvatila Ustavnopravna komisija Doma jer su, prema ocjeni komisije, u suprotnosti i sa Ustavom BiH.

Magazinović je prokomentarisao da je očito većina opredijeljenja da uzme koliko može, dok je delegat Denis Bećirović (SDP BiH) podsjetio da su i ranije ova dva zakona bila u proceduri i da su tada prošli na Ustavnopravnoj komisiji pa je čudno kako sada nisu.

VEZANI TEKST - Izmjene Izbornog zakona BiH: Vučić i Plenković mogu se miješati, ali CIK ne može

Inače, kasnije na sjednici je Dom naroda usvojio zaključak o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH.

Odlučeno je da će u tu radnu grupu, kao predstavnici Doma naroda, biti delegati Sredoje Nović, Bariša Čolak i Munib Jusufović.

Zaključak o formiranju radne grupe predložio je zajednički kolegij oba doma bh. Parlamenta.

I danas je zamjerka bila što u radnoj grupi nema članova iz Centralne izborne komisije BiH.