- U Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, predviđeno je pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u odbrambeno-oslobodilačkom ratu za demobilisane branioce koji imaju navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata najmanje 18 mjeseci, a koji ispunjavaju i druge uslove određene Zakonom - saopćeno je iz Skupštine HNK.

Izvršene su popravke i dodatno preciziranje prava branilaca, a koja su predviđena osnovnim Zakonom.

Skupština HNK usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2020. godinu, te je primila k znanju Izvještaj o radu Tužilaštva HNK za 2020. godini.