Vijeće ministara BiH je donijelo Rješenje o razrješenju direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Bosne i Hercegovine Perice Stanića, sa 4. decembrom  2019. godine, nakon što je upoznato sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o prestanku  mandata  direktoru.

U skladu sa članom 10. stav (1) Zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu dužnosti i odgovornosti direktora će ispunjavati zamjenik do imenovanja novog direktora, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

Odluka je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara.