Sa bedema Žute tabije može se jasno vidjeti sva ljepota bh. prijestolnice.

Nju je dodatno začinio pucanj iz topa, koji tradicionalno označava početak iftara u Sarajevu.