Sve komercijalne banke (15) sa sjedištem u FBiH su pokazale pozitivan finansijski rezultat za prvo polugodište 2021. godine, navodi Agencija za bankarstvo FBiH (FBA).

Ukupni polugodišnji prihodi banaka ostvareni su u iznosu od 599 miliona KM i veći su za 21,2 miliona KM ili za 3,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi sudjeluju sa 57,7%, dok operativni prihodi sudjeluju sa 42,3%. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 2,8 procentnih poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda. Ukupni kamatni i slični prihodi su u promatranom razdoblju zabilježili smanjenje od 4,2 milijuna KM ili 1,2%.

Ako se posmatra sektorska struktura ostvarenih kamatnih prihoda, najveći dio odnosi se na prihode od stanovništva (61,5%), iako krediti stanovništva čine 46,5% ukupnog kreditnog portfolija bankarskog sektora FBiH, zbog većih prosječnih NKS, koje za stanovništvo iznose 5, 38%, a za privredu 2,45%. Od ukupnih kamatnih prihoda, na prihodima od privatnih poduzeća odnosi se 29,3%, od vladinih institucija 4,8%, a od javnih poduzeća 1,7%.

Prema izvještajnim podacima, ukupni rashodi na razini bankarskog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2021. godine iznose 447,3 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 25,1 milion KM ili 5,3%.

Ukupna neto aktiva na razini bankarskog sektora u Federaciji BiH krajem juna 2021. iznosi 25 milijardi KM za 606,7 miliona KM ili 2,5% veća je u odnosu na kraj 2020. godine.

Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 142,7 miliona KM ili 4,7% više u odnosu na kraj 2020. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

Prema podacima banaka u FBiH, zaključno s krajem 2021. ukupni krediti iznose 16,1 milijardu KM i veći su za 805,2 miliona KM ili za 5,3% u odnosu na kraj 2020. godine.

Krediti odobreni stanovništvu iznose 7,5 milijardi KM, uz učešće u ukupnim kreditima od 46,5%, u odnosu na kraj 2020. godine, povećani su za 181,8 miliona KM ili za 2,5%, dok su krediti odobreni pravnim licima, koji iznose 8,6 milijardi KM, s udjelom u ukupnim kreditima od 53,5%, u odnosu na kraj 2020. godine ostvarili povećanje od 623,4 miliona KM ili 7,8%.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 20,2 milijarde KM, uz učešće od 80,8% u ukupnoj pasivi. U odnosu na kraj 2020. godine, veći su za 531,2 miliona KM ili 2,7%. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka iznose 10,3 milijarde KM i povećani su za 375,6 miliona KM ili 3,8%, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenja građana u bankarski sistem.

Banke u Federaciji BiH na kraju juna ove godine imale su ukupno 6.458 zaposlenih, što je za 64 radnika manje u odnosu na kraj 2020. godine.