VEZANI TEKST - Banjalučki novinar policiji odbio otkriti izvor pa postao osumnjičeni

Status osumnjičenika Morača je dobio nakon što je odbio status svjedoka i otkrivanje izvora svojih informacija.

- Ovaj postupak policije možemo okvalifikovati kao zastrašivanje novinara, a to je u suprotnosti sa Smjernicama za saradnju policije sa medijima/medija sa policijom Misije OSCE-a u BiH - navelo je Društvo novinara BiH.

Podsjetili su kako u Smjernicama između ostalog stoji: "Policija ne može novinarima oduzimati opremu ili materijale, osim ako je u pitanju izvršenje sudske naredbe. Materijali i oprema koji se oduzimaju u skladu s važećim zakonima i koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku mogu se privremeno oduzeti i predati sudu na čuvanje. Policija ne smije koristiti metode prisile i zastrašivanja novinara kako bi otkrili izvor informacija."

- Novinari imaju pravo i obavezu da zaštite svoj izvor, tokom policijskih provjera, a Morači je to pravo uskraćeno, a mobilni telefon oduzet.

VEZANI TEKST - Policija se oglasila: Banjalučki novinar, urednici i jedna nepoznata osoba osumnjičeni za povredu tajnosti

Zaštita novinarskih izvora je jedan od najvažnijih uslova za slobodu medija, a prema krivičnom zakonodavstvu BiH, međunarodnim instrumentima Vijeća Evrope, OSCE i Evropske federacije novinara, kao i Kodeksu za štampu i online medije BiH, svi novinari imaju pravo na zaštitu izvora informacija.

Društvo novinara BiH će stati u zaštitu kolege i struke. Također, javno od odgovornih za ovu situaciju zahtijevamo obrazloženje zbog čega (ili koga) su prekršili sve gore navedeno - saopćili su.