Cilj ove karte, kako su objavili, jeste da podrže preporuke Vijeća Evrope o mjerama za putovanja u Evropsku uniju toko pandemije koronavirusa.

Prema mapi, u najgorem stepenu nisu samo Poljske, Rumunije i Mađarske.

Covi-mapa prikazuje 14-dnevnu zarazu na 100.000 stanovnika i time rangira regije po stepenu rizika, pa tako crvena i tamnocrvena boja, kojom je označena cijela Evropa, znače visoke i najviše stope.