Uprkos padu dobiti, poslovni prihodi EPBiH ostali su kao i godinu ranije, oko 1 milijarde i 43 miliona KM, dok su rashodi smanjeni za 10,23 miliona KM (-1 posto) na 971,08 miliona sa 981,31 milion KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg izvještaja o poslovanju EPBiH.

Poslovna aktiva Elektroprivrede BiH na kraju 2020. iznosila je 3,61 milijarde KM i za 216,71 miliona KM (+6,4 posto) je viša u odnosu na 2019. godine kada je iznosila oko 3,39 milijardi KM.

U godišnjem izvještaju o poslovanju Elektroprivrede BiH navedeno je i da je ukupan kapital ovog javnog preduzeća na kraju 2020. iznosio oko 2,994 milijarde KM i za 7,03 miliona KM (+0,2 posto) je veći u odnosu na 2,987 milijardi KM iz 2019. godine. Elektroprivreda BiH je na u 2020. imala 4.346 zaposlenih što je za 104 radnika manje nego prethodne godine. Treba spomenuti da ovaj poslovni koncern u svom sastavu ima i rudnike na području Federacije BiH.