Sud Bosne i Hercegovine izrekao je presudu kojom je optuženi Emir Suljić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara, te je kažnjen sa pet godina zatvora. Kao sporedna, izrečena mu je novčana kazna u iznosu 20.000 KM, a od njega se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu 284.489,99 KM.

Kako je navedeno iz Suda BiH, Suljić je kriv što je, kao punomoćnik  pravnog lica Dex d.o.o. Brčko distrikt BiH pružajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima kao i o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 284.489,99 KM. Za  taj iznos je nanio štetu budžetu BiH.

Oslobođen je optužbe da je kao punomoćnik  pravnog lica Dex  d.o.o. Brčko distrikt BiH, pružajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima kao i o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 287.747,13 KM. Za navedeni iznos bi nanio štetu budžetu BiH i time počinio produženo krivično djelo porezna utaja.