- Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je doneseno rješenje kojim se Ensad Korman, glavni inspektor, ovlašćuje da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu FMUP-a, u trajanju od tri mjeseca od dana donošenja ovog rješenja, koliko je potrebno za provođenje postupka i imenovanje direktora Federalne uprave policije - saopćeno je iz Vlade.

Za odluku o produženju mandata Kormanu glasali su glasali su svi ministri, osim ministara iz HDZ-a, koji su bili suzdržani.