Paralelno s tim u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine je bilo zapošljavanja iako su iz Vlade poručivali i još poručuju da svi podjednako moramo podnijeti teret krize. Iz pojedinih ministarstava su zapošljavanja objasnili time da su konkursi za popunjavanje pozicija bili raspisani još prošle godine i da su se morali finalizirati. Bilo je zapošljavanja na neodređeno, određeno, po ugovorima o djelu.

Konkursna procedura raspisana u 2019, a završena u martu 2020. 

- U Federalnom ministarstvu kulture i sporta u periodu od 1. januara do 11. maja ove godine zaposlene su dvije osobe. Savjetnik ministra za organizaciju i strateško planiranje u oblasti kulture na određeno vrijeme, od 1. aprila, dok traje mandat rukovodioca ministarstva. Zaposlen je viši referent-tehnički sekretar na određeno vrijeme, od 1. maja, do povratka zaposlenice sa porodiljskog - saopćeno nam je iz ovog ministarstva.

U Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica su nam kazali da od 1. januara 2020. godine do danas nisu raspisivali konkurse za popunu radnih mjesta i prijem državnih službenika i namještenika.

- Međutim, procedura po raspisanom javnom konkursu iz septembra 2019. godine, a koju je vodila Agencija za državnu službu Federacije BiH, okončana je tek u ovoj godini, te su dva uposlenika zasnovala radni odnos u Ministarstvu od 1.3.2020. godine. Na zahtjev ovog ministarstva, Agencija za državnu službu Federacije BiH je početkom septembra 2019. godine objavila javni konkurs za popunu tri radna mjesta – stručna saradnika. Procedura po ovom javnom konkursu završena je 1. marta 2020. godine, i to za sljedeća radna mjesta: stručni saradnik za tehničko-operativnu realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i stručni saradnik za organizaciju povratka. Primljeni su na neodređeno vrijeme uz obavezu probnog rada u periodu od šest mjeseci - naveli su nam iz Ministarstva.

U Ministarstvu prostornog uređenja FBiH nam je rečeno da nije bilo zapošljavanja od 1. januara 2020. godine, samo angažovanje osoba po ugovoru o djelu i to za tri osobe.

- Za dvije osobe je zaključen ugovor o djelu na određeni period i to januar, februar, mart i april. Jedna osoba je obavljala poslove pripremanja saopćenja za javnost kao i medijskog prezentiranja aktivnosti za ministra, odnosno, ministarstvo. Druga osoba je obavljala poslove u vezi s praćenjem, analizom, sistematizacijom projektno-tehničke dokumentacije, i podataka sa terena, monitoringom realizacije transfera iz oblasti nacionalnih spomenika, energijskom učinkovitosti, sanacijom šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Treća osoba koja je bila angažovana po ugovoru o djelu za mjesec februar i obavljala je poslove kontrole i ovjere finansijskih izvještaja, potpisivanje i ovjeru pečatom certificiranog računovođe - rekli su nam.

U Federalnom ministarstvu finansija su nam odgovorili da od 1. januara nije bilo zapošljavanja. Novih upošljavanja u ovoj godini nije bilo ni u Press službi Vlade FBiH.

Prekinuti ugovori o djelu 

- U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke od 1. januara sklopljena su tri ugovora o djelu, a u vezi sa poslovima stručnih saradnika u sektorima za udžbeničku politiku te nauku i visoko obrazovanje i to od dva od 16.1. do 16.4. i od 23.1 do 23.4. Prva dva ugovora su trebala trajati do 16.7, ali su prekinuta. Zbog vanredne situacije u FBiH izazvane širenjem koronavirusa Federalna vlada je naložila svim organima uprave provođenje određenih mjera. Između ostalog, te su mjere podrazumijevale prisustvo i rad samo onih uposlenika čiji je rad bio neophodan za neometano funkcioniranje organa uprave, a kako bi se što više smanjio neposredan kontakt među ljudima. Također, Vlada FBiH je naložila svim organima uprave i smanjenje potrošnje na svim budžetskim stavkama, kako bi se ušteđena sredstva rebalansom budžeta mogla usmjeriti u borbu protiv navedene bolesti - naveo nam je Alden Kajtaz, sekretar Ministarstva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nam je odgovorilo da od 1. januara do danas nije bilo novih zapošljavanja.

Dobili smo odgovore i iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

- U Ministarstvu od 1. januara nije bilo novih zapošljavanja državnih službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme. Od 1. januara uz odobrenje Vlade FBiH zaključivani su ugovori o djelu sa pet izvršilaca na period od mjesec i po potrebi obavljanja poslova - naveli su.

Kontaktirali smo i Ministarstvo pravde FBiH.

- Od 1. januara u Ministarstvu nije bilo zapošljavanja ni na određeno ni na neodređeno vrijeme. Jednom uposleniku je prestao radni odnos zbog zasnivanja radnog odnosa u drugom organu. U januaru 2020. godine zaključen je jedan ugovor o djelu za poslove koji nisu u opisu niti jednog sistematizovanog radnog mjesta, a odnose se na održavanje servera Glavne knjige registra poslovnih subjekata u elektronskom obliku - objasnili su nam.

U Federalnom ministarstvu zdravstva su nam kazali da su u ovoj godini u Ministarstvu zaposlene dvije osobe na osnovu javnih konkursa koji su raspisani u 2019. godini.

- Istovremeno, napominjemo da je broj trenutno zaposlenih u Ministarstvu isti u odnosu na 31.12.2019. godine, odnosno, da nije došlo ukupnog povećanja zaposlenih, s obzirom na to da pojedene osobe više nisu uposlenici Ministarstva. U vezi s dvije novouposlene osobe u Ministarstvu u ovoj godini, jedna osoba zaposlena je na mjesto šefa Odsjeka za zdravstveno osiguranje, a javni konkurs za popunu navedenog radnog mjesta objavljen je 21.6.2019. godine. Druga osoba zaposlena je na mjesto pomoćnika za pravne poslove, a javni konkurs za popunu navedenog radnog mjesta objavljen je 20.12.2019. - rečeno nam je.

Primljeni interni revizori, savjetnici 

U ministarstvima razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, kao i trgovine nam je rečeno da nije bilo novih upošljavanja.

- U stalni radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH primljene su dvije osobe na poziciji stručnih saradnika, nakon provedene konkursne procedure započete 2019. godine. Kada su u pitanju ugovori o djelu, na osnovu iskazanih potreba, sa dvije osobe su zaključeni ugovori o djelu, a radi se o radnim mjestima kotlovničara - naveo nam je Davorin Korać, direktor Službe.

U Ministarstvu za boračka pitanja FBiH su nam kazali da je od 1. januara do danas u radni odnos primljena jedna osoba na neodređeno, ali da je ona došla na mjesto uposlenika koji je penzionisan, tako da se broj uposlenika nije povećao.

Od početka godine do danas u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je popunjeno nekoliko radnih mjesta.

Primljen je jedan volonter na period od godinu počevši od 10. februara po oglasu koji je objavljen 2019. godine. Primljen je i viši referent za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za energijsku efikasnost u sastavu Sektora energije na neodređeno vrijeme od 4.3.2020. - interni oglas objavljen u 2020. godini. Zaposlen je stručni saradnik za vođenje baze podataka u GIS-MapInfo za oblast rudarstva u Odsjeku za rudarstvo u sastavu Sektora rudarstva, na neodređeno vrijeme od 1.4.2020, a riječ je javnom konkursu objavljenom u 2019. godini.

Primljen je i stručni savjetnik-interni revizor u Jedinici za internu reviziju na neodređeno vrijeme od 1. aprila po konkursu objavljenom u 2019. godini. Angažiran je i savjetnik ministra za industriju koji je imenovan na dužnost dana 24.3.2020. godine, a razriješen 18.5.2020. godine.

- U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova od početka tekuće godine do danas nije bilo prijema uposlenika u radni odnos po konkursnim procedurama iz tekuće godine, dok je na osnovu konkursa iz prethodne godine, na čije se okončanje čekalo zbog žalbenih rokova i postupaka, u ovoj godini na rad stupilo osam uposlenika, u statusu namještenika. Riječ je o radnim mjestima, referent za unutrašnje osiguranje, viši referent za administrativno-tehničke poslove, pomoćni radnik u kuhinji i higijeničar - naveli su nam iz kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Dodaju da, što se tiče zaključenih ugovora o djelu, napominju da se u tom slučaju ne radi o zasnivanju radnog odnosa, nego o angažovanju osoba za obavljanje određenih poslova, bilo u svojstvu člana ili zamjenika člana radnih tijela ili obavljanja poslova koje postojeći uposlenici Ministarstva nisu u mogućnosti obaviti, zbog povećanog obima posla ili nepopunjenosti određenih radnih mjesta.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade FBiH nisu odgovorili

- U ovoj godini zaključeno je 14 ugovora o djelu, od kojih devet sa osobama koje su angažovane kao članovi ili zamjenici članova radnih tijela i 5 sa osobama koja obavljaju između ostalog poslove lektorisanja i prevođenja tekstova. Odnosno, materijala koje donosi Vlada FBiH na prijedlog ovog ministarstva i poslove obrade predmeta u organizacionim jedinicama Ministarstva nastalih zbog povećanog obima posla ili nepopunjenosti određenih radnih mjesta - pojasnili su iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Odgovore o zapošljavanjima od 1. januara do danas jedino nam nisu dostavili iz Generalnog sekretarijata Vlade FBiH na čijem čelu je Edita Kalajdžić, iako smo se pozvali na Zakon o slobodi pristupa informacijama.