Kako je saopćeno iz Evropske komisije ovo će pridonijeti ekonomskom oporavku nakon izbijanja koronavirusa.

Ovim prijedlozima mijenjaju se bilateralni sporazumi EU sa Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom, Kosovom, Albanijom, Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švicarskom, Farskim ostrvima, Turskom, Egiptom, Izraelom, Jordanom, Libanonom, Palestinom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom.

Dalje se navodi da će prijedlozi modernizirati preferencijalne trgovinske sporazume EU s 20 trgovinskih partnera PEM-a čineći pravila o porijeklu u tim sporazumima fleksibilnijim i povoljnijim za poslovanje.

Paolo Gentiloni, evropski komesar za ekonomiju, rekao je kako EU mora učiniti sve što može kako bi olakšali trgovinsku i ekonomsku aktivnost između EU i njenih susjeda na euro-mediteranskom području.

- Pravila o porijeklu potrebna su po bilo kojem trgovinskom sporazumu, jer oni određuju koja roba može imati prednost od povlaštenog tretmana.

Ovi postupci osiguravaju da carinske vlasti omogućit će kompanijama da dokažu porijeklo svoje robe. Kad se ispune svi potrebni zahtjevi, roba s preferencijalnim porijeklom ispunjava uvjete za uvoz s nižim stopama carine ili čak nultom stopom, ovisno o povlaštenom tarifnom tretmanu.