Konkurs je raspisan za potrebe portala Faktor.ba. Tražimo novinarku / novinara za rad u redakciji u Sarajevu.

Od kandidata se očekuje:

- Visoka stručna sprema (Fakultet političkih nauka, odsjek Žurnalistika ili drugi fakultet društvenog smjera);

- Poznavanje rada na web medijima i društvenim mrežama i mogućnost praćenja dinamike rada u skladu s potrebama redakcije;

- Sposobnost samostalnog pisanja i uređivanje autorskog sadržaja;

- Poznavanje engleskog jezika;

- Poželjno iskustvo rada na internet-portalu.

Zainteresirani svoje prijave mogu slati na e-mail [email protected] najkasnije do 19. novembra. U prijavi za posao je potrebno dostaviti CV, dokaz o radnom iskustvu, kao i dva do tri primjerka ranije objavljenih tekstova u medijima.

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete bit će pozvani na razgovor. Probni rad obavezan.