Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2019.godine uplatili 3.476.557.530 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. 

U strukturi direktnih poreza za period januar-august 2019. naplaćeno je:

Porez na dobit 269.329.208 KM, a za august 26.560.452 KM. Porez na imovinu 70.342.027 KM, a za august 5.866.732 KM. Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 426.762 KM, a za august 55.179 KM. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 276.895.622 KM, a za mjesec august 33.332.336 KM. Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 271.944.508 KM, a za mjesec august 26.300.627 KM.

U periodu januar-august  2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.390.886.022 KM, a za mjesec august  304.131.265 KM.

U strukturi doprinosa, za period januar-august 2019. naplaćeno je:

Doprinosi za PIO/MIO 1.330.611.721 KM, a za august 169.083.268 KM. Doprinosi za zdravstveno osiguranje 949.674.861 KM, a za august 121.044.667 KM. Doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 110.599.440 KM, a u augustu 14.003.329 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2019. godine je 532.160 i u ovom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu, navodi se u saopćenju Porezne uprave FBiH.