Kako je objavljeno u javnom pozivu Ministarstva finansija Federacije BiH, aukcija bi se trebala održati 14. juna ove godine na Sarajevskoj berzi. Rok dospijeća je 15. mart 2023. godine.

Banka depozitar je Uni Credit Bank d.d. Mostar, a agent emisije je brokerska kuća SEE Investment Soklutions d.o.o. Sarajevo.