Federaciju BiH je u oktobru 2023. godine ukupno posjetilo 120.316 turista, stranih 87.858 i domaćih gostiju 32.458, što je za 21,4 posto više u odnosu na oktobar 2022. godine, a u odnosu na septembar 2023. godine broj turista je manji za 14,3 posto. Učešće domaćih turista je 27 posto, a stranih 73 posto.

Najviše stranih turista u oktobru ove godine u Federaciji BiH bilo je iz Hrvatske (12.203), Turske (11.427), Slovenije (6.821) i NR Kine (6.006)… Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2023. godine iznosio je 223.305, strani gosti 165.840, a domaći 57.465, što je za 17,7 posto više u odnosu na oktobar 2022. godine, odnosno u odnosu na septembar 2023. godine manji je za 18 posto. 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (12,2 posto), Turske (10,5 posto), Slovenije (8,3 posto), Njemačke (5,9 posto) i SAD (5,5 posto), što je ukupno 42,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 57,6 posto noćenja, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.