Ukupan broj noćenja turista u septembru 2022. iznosio je 225.934 što je za 35,7% više u odnosu na septembar 2021, a u odnosu na august ove godine manji je za 34,8%. Učešće domaćih turista je 27,9%, a stranih turista 72,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru vrste hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (8,3%), Njemačke (6,9%), Turske (5,8%), Poljske (5,7%) i Francuske (5,5%), što je ukupno 32,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 67,8% noćenja.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj raspoloživih kreveta u septembru 2022. godine u FBiH iznosio je 29.947 što je za 6,6% više u odnosu na septembar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 28,5%.