Vlada je dala saglasnost za prijem 111 radnika na određeno radno vrijeme u RU Kreka i 30 u RMU Breza.
Na osnovu saglasnosti, u rudniku Kreka će u pogonu Dubrave biti primljeno 39, a u Šikuljama 72 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci.

Na isti period će u pogonu Sretno i Kamenice rudnika Breza biti primljeno 30 radnika.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obrazloženo je da je JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 1.8.2022. godine dostavila akt kojim je zatražena saglasnost za prijem 111 radnika u RU Kreka Tuzla i 30 radnika u RMU Breza na određeno vrijeme do šest mjeseci.

U obrazloženju koje je dostavila JP Elektroprivreda BiH navedeno je da se radi o proizvodnim radnicima neophodnim za proces neposredne eksploatacije u površinskim pogonima, te da je smanjenje broja proizvodnih radnika opteretilo rudarske radove na dobivanju, transportu i klasiranju uglja.

Kada je riječ o rudniku Breza, obrazloženo je da su neophodni radnici na rukovanju rudarskom mehanizacijom i postrojenjima, te da je potrebno popuniti radna mjesta na kompletnoj liniji utovarno-transpornog kompleksa rotorni bager - sabirni transporter, kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje procesa proizvodnje.