- Nakon izvršenog nadzora od strane koordinatora Grada Visoko iz Službe za Lokalni ekonomski razvoj na novoizgrađenoj dionici puta kroz Ozrakoviće uočeno je da horizontalna signalizacija nije urađena u skladu s tehničkim propisima, te je odmah naloženo da se ista uradi ponovno, a što će biti i urađeno u narednim danima, nakon što se hladna plastika, koja se i koristi za horizontalno označavanje stvrdne, kako bi se mogla ručno ukloniti – navode iz Gradske uprave Visoko.

Ističu kako od svih izvođača radova zahtijevaju kvalitetnno izvođenje radova.

- Svi oni koji ne budu radili u skladu s pravilima morati će izvršiti ponovne radove o svom trošku, a što će biti slučaj i na ovom projektu – kazali su.

Ranije su iz Gradske uprave naložili izvođaču radova za koje je utvrđeno da nisu urađeni kvalitetno da "ponovo sve digne i sanira i tako riješimo ispucali asfalt".

- Prilikom dizanja asfalta vidljivo je bilo da prvi put posao nije urađen kvalitetno, jer je podloga bila jako loša – kazali su tada iz Grada.