Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevogas obišao ulice Nahorevska i Svetozara Ćorovića gdje su započeli radovi u okviru četvrte faze izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine, Šip i Nahorevo.

Općina Centar potpisala je ranije ugovor sa Sarajevogasom na osnovu kojeg je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 170.000 maraka za realizaciju ovog projekta.

U prošloj godini okončana je realizacija treće faze projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj i Poljine čija je vrijednost iznosila 406.230 KM, a sredstva je osigurala Općina Centar u svom budžetu.

- Projektom je predviđena izgradnja nove distributivne gasne mreže u dužini od 1.364 metra, a na novu mrežu planirano je priključenje više od 50 individualnih stambenih objekata. U ovoj fazi se stvaraju uvjeti za proširenje gasne mreže u okolnim naseljima, koje će se u sljedećim fazama realizacije povezati sa izgrađenim gasovodima - kazao je Nusret Palavra, izvršni direktor Sarajevogasa za razvoj i marketing.

Načelnik Ajnadžić je izrazio nadu da će Sarajevogas kvalitetno obaviti svoj dio posla, kao i do sada, navodi se u saopćenju Općine Centar.

- Danas je zvanično započela četvrta faza gasifikacije naselja Kromolj, Slatina, Poljine, Šip i Nahorevo. Na ovome se nećemo zaustaviti, a u narednom periodu planiramo nastaviti širiti gasnu infrastrukturu. Imajući u vidu zajedničku misiju, a to je poboljšanje kvaliteta zraka, te stimulisanje građana da koriste prirodni gas kao okolinski najprihvatljiviji energent, nadam se da će biti nastavljena akcija priključivanja na gasnu mrežu za jednu marku - naglasio je Ajnadžić.