Kažu da službenici na biroima za nezaposlene traže da se u općini ovjere dokumenti koji se predaju na biro, a jedno vrijeme teško je bilo putem emaila poslati prijavu jer su emailovi bili zakrčeni.

Nermin Pećanac, direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kazao je za Faktor da je bilo određenih problema sa e-mailom, a nije istina da se traži od građana koji su ostali bez posla da ovjeravaju dokumente u općinama.

- Važno je predati potrebnu dokumentaciju, a mi ćemo kasnije provjeravati ispravnost dokumenata i ne treba ih ovjeravati u općini. Provjerit ću je li neko u nekom od biroa tražio da se ovjeravaju dokumenti. Bilo je jedan dan problema sa emailom i to je otklonjeno i sada normalno funkcioniše. Produžit ćemo i radno vrijeme biroa da budu što manje gužve. Ako neko ne može poslati dokumente emailom ili poštom, neka zakaže termin kada će donijeti u biro jer i to je način da se ne stvaraju gužve pred šalterima. Na kraju, najbitnije je da niko ko je ostao bez posla, a da se iz bilo kojih razloga nije prijavio u roku od 30 dana, da neće izgubiti svoja prava zbog kašnjenja jer ovo je vanredna situacija – kaže Pećanac.

Još jednom napominjemo šta tačno treba građanima koji su dobili otkaz da prilože od dokumenta na biro i na koji način. Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu se putem emaila prijaviti kod općinskog biroa prema mjestu prebivališta i tako dostaviti  potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija je:

- lična karta;
- dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
- dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).

Obavezno je u emailu napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi ga radnik biroa kontaktirao po prijemu prijave sa dokumentacijom.

Napomena za sve osobe u vezi s redovnim javljanjem na evidenciju nezaposlenih u općinskim biroima:

Sva redovna javljanja se pomjeraju do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba, bez obzira na propuštene rokove javljanja koji su imali u periodu dok traje pandemija COVID-19 virusa, piše na stranici Službe za zapošljavanje KS.