S obzirom na pandemiju koronavirusa i specifičnu situaciju organizacije gradilišta, a s ciljem zaštite zdravlja radnika i njihovih porodica, Autoceste FBiH su formirale Krizni štab kako bi sve aktivnosti vezano uz planiranje i poduzimanje mjera protiv širenja koronavirusa bile centralizirane i kooridinirane.

Sve naredne aktivnosti JP Autoceste FBiH su prilagođene aktuelnoj situaciji u BiH, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade FBiH, Fedralnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FMZ-a.

- Prati se situacija na gradilištima gdje se radovi odvijaju uz primjenu svih mjera koje su predviđene u cilju suzbijanja koronavirusa. Izdate su upute o provođenju mjera i postupanja koje treba sprovoditi na gradilištima, a da se istovremeno ne ugrozi odvijanje radova - saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Ovo javno preduzeće je u koordinaciji sa službama nadzora i izvođačima radova usaglasilo provođenje niza mjera zaštite od pojave i širenja koronavirusa. Shodno tim mjerama naređeno je da se pri direktnoj komunikaciji drži što veće odstojanje između učesnika, te obavezno koristi zaštitna oprema maske, rukavice, naočale. Zatim, da se sprovode mjere lične i higijene gradilišnih prostorija (pojačano čišćenje i dezinfekcija na dnevnoj bazi, pranje opreme i vozila itd.), da se odmah prijavi (nadležnim službama) svaka eventualna pojava zaraze na gradilištu ili neposrednom okruženje.

Iz JP Autoceste FBiH navode da se razmatraju i moguće mjere izolacije gradilišta (kao zatvorenih sistema), koje se već implementiraju kod pojedinih izvođača radova. Međutim, to ima otežavajuće okolnosti jer to zavisi od organizacionih sposobnosti kompanija koje izvode radove, njihovih podizvođača, te svijesti i discipline uposlenika.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH izjavio je za Faktor da je ohrabrujuća vijest da u ovoj situaciji kada kada je zatvorena većina firmi rade građevinari.

- Hvala Bogu da bar građevinari rade u ova teška vremena. Naravno trebaju se pridržavati preporuka i naredbi stručnih službi prilikom obavljana posla i o tome moraju voditi računa i poslodavci - istaknuo je Jašarspahić.