Naime, gradonačelnica Karić predlaže da se za vršioce dužnosti Skupštine Javnog preduzeća Sarajevo imenuje Arijana Huseinović-Ajanović za predsjednicu, a Sabira Jablan i Sead Šarka za članove Skupštine.

VEZANI TEKST - Ruže više ne cvjetaju: Gradonačelnica ne igra po pravilima "Trojke", gdje im se zamjerila?

Ranije je Faktor pisao o Arijani Huseinović-Ajanović koju je SDP-ov ministar saobraćaja KS Adnan Šteta u prethodnom mandatu od aprila 2019. do kraja januara 2020. godine na ime ugovora o djelu angažirao za poslove PR menadžera, saradnju sa medijima i press službom, tadašnju koordinatoricu Foruma žena KO SDP BiH Sarajevo.

Njoj je na osnovu ugovora o djelu isplaćeno oko 10 hiljada maraka.

Kanton Sarajevo ima svoju Press službu u kojoj je zaposleno pet osoba, pa se tada, a i sada postavlja pitanje kakvim se PR-om bavila Huseinović-Ajanović.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici 2. juna 2021. razmatrajući prijedlog Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Sarajevo uz usvojene amandmane Kluba vijećnika Naroda i pravde donijelo Odluku o imenovanju članova Skupštine ovog preduzeća, međutim gradonačelnica, predlagač odluke, u skladu sa statutarnim ovlaštenjima, uputila je zahtjev za preispitivanje Odluke o imenovanju članova Skupštine.

VEZANI TEKST - Skoro milion KM za ugovore o djelu: Kako su ministri "šestorke" namicali novac stranačkim kolegama

Karić je to učinila smatrajući da ova odluka nije u skladu sa pozitivnim zakonskim procesima.

Tako je prihvaćen zahtjev gradonačelnice za preispitivanje Odluke te je gradonačelnica zadužena da za narednu sjednicu pripremi i predloži Gradskom vijeću Grada Sarajeva odluku o imenovanju vršilaca dužnosti Skupštine preduzeća u okviru koje će biti jedan član kojim se stavlja van snage Odluka koja je stupila na snagu.