Narodna banka Srbije  saopćila je da je Telekom Srbija to učinio u skladu sa odlukom Skupštine akcionara donijetom 15. septembra, piše biznisinfo.ba.

Obveznice su emitovane sa rokom dospijeća od pet godina i po kamatnoj (kuponskoj) stopi ispod 4 posto. U obrazloženju odluke navedeno je da se obveznice izdaju "s ciljem finansiranja poslovnih potreba kompanije, uključujući refinansiranje postojećih finansijskih obaveza i finansiranje unapređenja poslovnih aktivnosti".

Nakon serije preuzimanja kablovskih operatera neto dug kompanije je na kraju 2019. godine dostigao 1,15 milijardi eura.

BiznisInfo podsjeća da je Telekom Srbija vlasnik banjalučkog Mtela, koji je i u BiH u posljednje vrijeme proveo seriju akvizicija, odnosno preuzimanja drugih kompanija. Preuzeli su bh. kompanije Blicnet, Telrad net, Elta Kabel i Financ, a odranije je u njihovom sastavu sarajevski Logosoft.