Premijer FBiH Fadil Novalić danas je ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara u skladu s članom 232. Zakona o privrednim društvima, uputi Nadzornom odboru RMU Banovići zahtjev za hitno sazivanje vanredne skupštine ovog privrednog društva sa istim dnevnim redom kao kod neodržane sjednice.

Premijer je zadužen i da, također uime Vlade, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti predsjednika Nadzornog odbora RMU Banovići Bege Birparića ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine, pozivajući se na član 260. Zakona o privrednim društvima i član 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Konstatirano je da predsjednik Nadzornog odbora, ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade FBiH, preuzima ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu.

Vlada je zadužila Nadzorni odbor RMU Banovići da utvrdi odgovornost sekretara društva prilikom samoinicijativnog i neovlaštenog postupanja presjednika Nadzornog odbora Bege Birparića u ime Nadzornog obora kod upućivanja i ovjere Vladi Federacije BiH akta od 8.1.2021. godine.

Vlada Federacije BiH, zbog tih okolnosti, neće odgovarati na akt Bege Birparića od 08.01.2021. godine, niti na akt sekretara privrednog društva RMU Banovići od 13.1.2021. godine.