- Naređuje se vozačima na području HNK da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska, rukavice i naočale) -poručeno je.

Za provođenje ove naredbe odgovoran je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, a naredba stupa na snagu danom donošenja.