Nana Šaha bila je slijepa, bez imovine i igdje ikoga svoga – nije imala bliže ni dalje porodice. Preminula je u u 75 godini, 5. januara u jednom staračkom domu u Sarajevu.

Želja da na ahiret bude ispraćena u skladu sa muslimanskim običajima, zahvaljujući dobrim ljudima, joj je ispunjena.