Ministar industrije i rudarstva RS-a Petar Đokić kazao je danas da će u ovom mjesecu biti nastavljeni radovi na prvoj naftnoj bušotini u RS-u u mjestu Obudovac kod Bosanskog Šamca.

 -Istraživanja nafte i gasa su u nekom dijelu završena. Poznato je da je koncesiju za istraživanje imao Jadran – Naftagas, kompanija iz Srbije. Ta istraživanja nisu bila uzaludna i razvila su pozitivan interes kod koncesionara. Nedavno smo zaključili aneks sporazuma i omogućili im da nastave radove. Očekujemo da će tokom jula, u fizičkom smislu, biti nastavljeni radovi na dodatnom istraživanju ovog lokaliteta u Posavini, u blizini Obudovca – kazao je Đokić.

On je istakao da su dosadašnji rezultati istraživanja pozitivni, ali da je pitanje da li je komercijalna eksploatacija isplativa.

-Sve što je do sada rađeno nije bilo uzaludno i pokazani su prvi pozitivni efekti. Dalje ne možemo govoriti o detaljima jer bismo povrijedili zaštitu podataka, na koje pravo ima samo onaj ko je istraživač. Samo oni su ovlašteni da javnosti saopštavaju rezultate istraživanja o rezervama minerala  - podvukao je Đokić.

Ministar Đokić je te podatke iznio kao odgovor na konstatacije zastupnika SDS-a Nebojše Vukanovića, koji je podsjetio na ranije najave da u Obudovcu postoje određene količine nafte, te obećanja kako će na ovo mjesto doći "ruske investicije".

-Govoreno je da će biti Eldorado u Posavini i da tamo imaju ogromne količine nafte. Sjećam se da su novinari dolazili na neku njivu, upali čizmom i tamo je procurila nafta. Bila su to velika obećanja, a kako prođoše izbori 2014. godine, presušiše svi izvori nafte i više niko nije isprljao cipelicu – rekao je Vukanović.

U maju 2013. godine u Obudovcu kod Bosanskog Šamca otvorena je prva bušotina, kao dio strateškog projekta istraživanja nafte u RS-u u koji ulaže Jadran-Naftagas, zajedničko preduzeće Naftne industrije Srbije (NIS) i ruske kompanije NjeftgazInKor. Koncesija za istraživanje i korišćenje nafte i gasa je dobijena na 28 godina - tri godine za istraživanja i 25 godina za eksploataciju. Ugovorom se "Jadran Naftagas" obavezao da će, na osnovu usvojene Studije ekonomske opravdanosti, u istraživanja i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji RS-a investirati 229 miliona dolara, s tim što će planirana vrijednost investicija za istraživanje biti 40,7 miliona dolara, a za fazu eksploatacije 188,3 miliona dolara, ako se dokažu rezerve.

U februaru 2015. godine iz bušotine je izvađeno 5.000 tona sirove nafte, a vlasti u RS-a su tvrdile da preliminarne analize pokazuju da je dobrog kvaliteta, te su se još tada mnogi ponadali da će Posavinom poteći "crno zlato".