- Gradonačelnika Jasmina Imamovića zvali smo na otvaranje ugostiteljskog objekta i predvidjeli smo da se obrati, međutim on se nije pojavio tada, a ni kasnije. Mi od grada nismo tražili finasijsku pomoć, tražili smo moralnu podršku. Novac nismo tražili do sada, a nećemo ni od sada, jer smatramo da je pokazano nepoštovanje prema populaciji koju mi pokušavamo uključiti u društvo - kaže predsjednik udruženja "Zmajevo srce" Omer Isović.

Projekat i incijative

Objekat koji je otvorilo Udruženje "Zmajevo srce" trenutno zapošljava četiri osobe s Downovim sindromom i još četiri s drugim invaliditetima, a moguće je da se taj broj vrlo brzo poveća.

Isović naglašava da su inicijative gradskih vijećnika Admira Čavalića i Omera Berbića, uslijedile po njihovoj vlastitoj savjesti, jer su prepoznali da se radi o dobrom projektu.

- Mi smo dali amandmande na rebalans gradskog budžeta, nezavisno jedan od drugog, Omer Berbić je predložio pet, a ja deset hiljada KM za Udruženje "Zmajevo srce". To bi išlo s tekuće rezerve za koju je kroz rebalans obezbijeđeno dodatnih 100 hiljada KM. To je trebala biti jednokratna pomoć, ali su oba amandmana odbijena bez ikakvog pismenog obrazloženja - kaže vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Admir Čavalić.

VEZANI TEKST - Na kafu svratili premijer TK i ministri: U tuzlanskom kafiću rade osobe s Downovim sindromom

On je prije dva dana pokrenuo i petciju pod nazivom "podrška za 'Zmajevo srce' - kafić u kojem rade osobe sa Downovim sindromom", koju je za sada potpisalo više od 350 ljudi.

- Gradonačelnik Imamović neće da podrži niti jedno udruženje koje nije po njegovom direktnom kontrolom. Mi smo tražili da se izdvoji novac iz tekuće rezerve, dakle radi se o sredstvima koja nemaju konkretnu namjenu. Ovdje se govori o osobama s invaliditetom, što je najporaznije u cijeloj priči o odbijanju amandmana - kaže Omer Berbić, vijećnik Naše stranke.

Stav gradonačelnika

Poslali smo upit i gradonačelniku Jasminu Imamoviću, a u odgovoru koji smo dobili navodi se da "ideja Udruženja 'Zmajevo srce' o uključivanju osoba sa Down sindromom u poslovno i socijalno okruženje je humana te u skladu važećim procedurama i u budžetu predviđenim sredstvima, po kojima podršku dobijaju i druga udruženja koja realizuju programe i projekte podrške socijalno ranjivim kategorijama, ne može izostati podrška Grada Tuzle i za ovaj projekat".

- Amandman nije prihvaćen jer u budžetu Grada Tuzle već postoje planirana sredstva na nekoliko, i to najmanje pet pozicija, čija je namjena podrška u radu neprofitnih organizacija, kao i poduzetnika koji rade za i sa ranjivim kategorijama, osobama sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom i slično. Te pozicije su sadržane u budžetu već godinama. U aktuelnom budžetu je na tim pozicijama oko 400.000 KM. Amandman vijećnika je bio neprihvatljiv jer su spomenuta sredstva u dovoljnom iznosu, godinama, pa i ove godine, već predviđena u budžetu - novodi se u odgovoru gradonačelnika Imamovića.

Ova sredstva, dodaje Imamović, realiraju se putem javnih poziva, u postupku i prema kriterijima vrednovanja apliciranih projekata, utvrđenih metodologijom UNDP-a i Evropske unije, s krajnjim ciljem da aktivnostima i efektima podržanih projekata udruženja i poduzetnika budu obuhvaćene prioritetne oblasti i prioritetne ciljne grupe, a tu svakako spadaju i osobe sa invaliditetom.

- O finansijskim i drugim vidovima podrške Grada Tuzle za osobe sa poteškoćama u razvoju i za sve socijalno osjetljive kategorije, mogu svjedočiti desetine organizacija civilnog društva koje rade sa osobama sa poteškoćama u razvoju i koje putem javnih poziva redovno ostvaruju podršku Grada Tuzle za svoje projekte. Pored toga, Grad Tuzla je, zajedno sa organizacijom Hilfswerk Austrija i drugim donatorima, izgradio najsavremeniji Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade", na inicijativu Grada Tuzle i uz značajnu finansijsku i drugu podršku dovršena je izgradnja Centra za autizam, prvog takvog u BiH - navodi gradonačelnik Imamović.

U svim našim aktivnostima prioritet imaju osobe iz ranjivih kategorija, ističe se u odgovoru, pa su tako i djevojka koja radi u kafiću koji je otvorilo udruženje "Zmajevo srce" i njena majka dobile na trajno korištenje novi socijalni stan od Grada Tuzle.

- Nemoguće je pobrojati sve vidove podrške za koju moji saradnici i ja, kao i mnogi vijećnici, nismo željeli skupljati političke poene. Radimo sa namjerom da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. O pokušaju iskorištavanja ove ove osjetljive katogorije stanovništva od strane pojedinaca, procijenite sami... - zaključio je Imamović.