U Sudu BiH je krajem augusta 2020. godine bilo planirano ročište na kojem se Krunić trebao izjasniti o krivnji, ali ni optuženi ni branilac nisu pristupili.

Sudija za prethodno saslušanje Suda BiH Zoran Božić je tada konstatovao da je optuženom poziv za ročište dostavljen od Višeg suda u Beogradu 24. juna 2020. i da je uredno obaviješten, ali da se nije odazvao, dok je Tužilaštvo najavilo da će se naknadno očitovati o daljnjim mjerama.

Krunić je optužen u svojstvu pripadnika rezervnog sastava milicije da je 1992. godine počinio zločine u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske (VRS), pripadnika milicije i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području općine Sanski Most.

- Tereti se da je 11. juna 1992. godine, predvodeći grupu njemu poznatih pripadnika iz pratnje, sudjelovao u transportu muškaraca iz zatvoreničkih objekata, Sportske dvorane i preduzeća 'Betonirka', u logor 'Manjača', nadzoru konvoja, kada je odvojio šest civila, a nakon toga sudjelovao u ubistvu tih civila, koji su u povratku konvoja s 'Manjače' ubijeni iz automatskog oružja pored lokalnog puta Pavići – Hazići - saopćeno je ranije iz Tužilaštva.