Hava Špiodić 26 godina nije smogla snage govoriti o smrti bližnjih, posebno sestre Hasime, koja je prva žena žrtva genocida koja je ukopana u Potočarima.

Hasima je sa suprugom Šemsudinom Jugovićem i bratom Hasibom Špiodićem "otišla preko šume". Hasima koja je imala 22 godine i 27-godišnji Šemsudin ubijeni su u noći 12. na 13. juli 1995. godine, a brat Hasib uspio je nakon lutanja šumom spasiti se. 

Hava je imala samo 16 godina kada se susrela sa ratnim zločincem Ratkom Mladićem, u Potočarima tog 11. jula.

Ovo je njena ispovijest.