Zastupnici NSRS-a su u oktobru 2021. godine usvojili Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a, a koji predviđa i osnivanje agencije za lijekove RS-a u roku od šest mjeseci.

- Rok od šest mjeseci je istekao krajem aprila, prema zakonu koji je skupštinska većina izglasala, a ušli smo već u osmi mjesec. Zašto nema nove potrošačke jedinice - agencije za lijekove RS-a – upitao je danas zastupnik Milan Radović (SDS) predstavnike Vlade RS-a.

Ministrica finansija RS-a Zora Vidović je odgovorila da je nema, sve dok Ministarstvo zdravlja RS-a ne realizuje aktivnosti, odnsno dok se zvanično ne formira i krene sa aktivnostima.

- U ovom momentu nema potrebe da izdvajamo sredstva za tu agenciju – rekla je Vidović.

Ministar zdravlja RS-a Alen Šeranić je pojasnio da je u decembru prošle godine predsjednica RS-a potpisala ukaz o donošenju zakona kojim je predviđeno osnivanje agencije za lijekove RS-a, ali tvrdi da u zakonu nije precizirano da će agencija biti osnovana za šest mjeseci, ali da jesu procedure oko imenovanja direktora, potrebnim sredstvima za njen rad i drugo.