Domaćih vozila više je za 1,2 posto, dok je stranih vozila više za 6,2 posto. U strukturi cestovnog graničnog prometa teretnih motornih vozila na ulazu u BiH sa 63,8 posto sudjeluje domaća teretna motorna vozila, a strana teretna motorna vozila sa 36,2 posto.

Najveći broj vozila u BiH ušao je preko graničnih prijelaza sa Hrvatskom 63,8 posto, zatim preko graničnih prijelaza sa Srbijom 22,1 posto i Crnom Gorom 14,1 posto.

U drugom kvartalu 2022. godine u BiH je ušlo 548.718 tona robe, što je za 5,2 posto manje u poređenju sa istim kvartalom 2021. godine.

Izlaz teretnih motornih vozila iz BiH u drugom kvartalu 2022. veći je za 6,6 posto u odnosu na isti period 2021. godine. Broj vozila sa domaćom registracijom na izlazu veći je 3,6 posto, dok je u istom razdoblju izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 16 posto.
U drugom kvartalu 2022. godine izašlo je 1,26 miliona tona robe, što je za 1,5 posto više nego u drugom kvartalu 2021. godine.

Na izlazu je najveći broj teretnih vozila registriranih preko graničnih prijelaza sa Hrvatskom 69,7 posto, zatim Srbijom 27,2 posto te Crnom Gorom 3,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.