Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH donesene su odluke o izdvajanju sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije za finansiranje izgradnje i opremanje objekta arhiva Uprave za indirektno oporezivanje u Mostaru, zaštitu izvorišta pitke vode u Istočnoj Ilidži, infrastrukturne projekte u Srebrenici, podršku projektima kulture u BiH i za nabavku objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu 3,65 miliona konvertibilnih maraka.

Milion KM odobreno je za izgradnju i opremanje objekta arhiva Mostar na prijedlog UIO, 450.000 KM je odobreno za zaštitu izvorišta pitke vode Sarajevsko polje od otpadnih voda u zoni Istočne Ilidže, kako bi se završila izgradnja fekalnog kolektora u naselju Vojkovići.

Donesena je i odluka o odobravanju sredstava Općini Srebrenica za prioritetne infrastrukturne projekte, utvrđene jednoglasnom odlukom Skupštine općine Srebrenica u iznosu 500.000 KM. Za podršku projektima kulture u BiH odobreno je ukupno 1,1 milion KM, i to za Zemaljski muzej BiH 500.000, Historijski muzej BiH 250.000, Olimpijski muzej u Sarajevu 250.000 i Arhiv BiH 100.000. Za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu izmjenom i dopunom odluke za kupovinu prostora od 1.200 do 1.500 kvadratnih metara, čija vrijednost i dalje ostaje tri miliona KM, iz sredstava sukcesije će biti izdvojeno 1,6 miliona, dok će 1,4 miliona biti osigurano iz budžeta institucija BiH.

Nakon usvajanja ovih odluka ostalo je još 50.683,94 KM neraspoređenih namjenskih sredstva dobijenih od klirinškog duga, navode iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2018. godine. Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 521.111.919 KM ili 55 posto u odnosu na plan. Veći iznos finansiranja u odnosu na planirani nivo je rezultat uplate sredstava sukcesije od prodaje nekretnine u iznosu 2,22 miliona KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 434.065.115 ili 46 posto u odnosu na Budžet za 2018. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 36 posto u odnosu na korigirani budžet koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

U ovom periodu nastavljene su uštede na primanjima zaposlenih i materijalnim troškovima, odnosno osnovica za plaću, naknade za topli obrok i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovini 2012. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

Po osnovu vanjskog državnog duga, isplaćeno je 443,45 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze, naglašavaju iz Vijeća ministara BiH.

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara je primilo k znanju informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Na teritoriji BiH od 1. januara do 2. septembra 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 12.396 nezakonitih migranata.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazalo je 11.491 osoba, dok ih je 1.097 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.184), Sirije (1.840), Irana (1.694),  Afganistana (1.246) i Iraka (1.038).