Ismail, koja je obnašala dužnost načelnice u londonskoj općini Islington u periodu 2019.-2020., izjavila je kako laburisti diskriminiraju manjine.

Tvrdi da je tokom obnašanja funkcije načelnice pokušala organizovati okupljanje i prigodan program za muslimane povodom Bajrama, ali da su joj to onemogućili članovi s antiislamskim stavovima.

Navodeći da se od nekih članova stranke tražilo da šute na stranačkim sastancima, Ismail je poručila: "Shvatila sam da ne čuju moj glas kao pripadnika manjine u zemlji. Tokom šest godina sam shvatila da partija ne poštuje moje vrijednosti."

Ismail je, također, kazala kako je prisutan sistem koji ispunjava želje bijelaca, a da je kao crnkinja u svojoj stranci neprestano bila izložena rasizmu, zbog čega je odlučila napustiti stranku.