Na sastanku u organizaciji ministra Košarca dogovoreno je da se, u skladu sa epidemiološkom situacijom, izvoz mesa iz BiH u Tursku nastavi u augustu, te da se od turske strane zahtijeva povećanje kvote za 2.000 tona u ovoj godini, čime bi otvorena kvota bila 5.000 umjesto dosadašnjih 3.000 tona mesa. Istaknuto je također da u ovoj godini nije iskorišteno više od 2.000 tona odobrene kvote i da će ona biti iskorištena u periodu od augusta do decembra.

Ministri Košarac, Pašalić i Dedić naglasili su da bi se izvozom zaliha mesa, nastalih zbog smanjenog lokalnog konzuma uslijed pandemije koronavirusa, dodatno zaštitila domaća proizvodnja. U tom kontekstu, dogovoreno je uvođenje novog modela, koji bi bio u upotrebi od naredne godine, a koji bi podrazumijevao da nadležna ministarstva iz RS i FBiH finansiraju dio otkupa mesa koji je namijenjen za izvoz u Tursku, čime bi se uticalo na značajno povećanje kvote izvoza mesa u ovu državu.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa navode da su Košarac, Pašalić i Dedić informisali predstavnike kompanije "Tareks" o usaglašenom stavu da je u procesu izvoza mesa neophodno imati jednak tretman kompanija iz RS i FBiH koje su cetrifikovane od nadležnih inspekcijskih organa BiH i Turske. Naglašeno je da će se insistirati na otkupu primarne domaće proizvodnje kako bi projekat izvoza mesa u Tursku bio i proizvodnog, a ne samo trgovinskog karaktera.

Na sastanku je dogovoreno da će narednih dana nadležna ministarstva kontaktirati tursku stranu kako bi se razgovaralo o dogovorenim aktivnostima i unaprijedio posao izvoza mesa iz BiH u Tursku.