- Mogu reći da je Sajam bio odlično organiziran, da su zadrugari predstavili svoje proizvode. Drago mi je da smo pokazali tu ljepšu stranu, da imamo demobilisane borce koji žele da rade i žive od svog rada, a što je lijepa poruka. Mogu izraziti zahvalnost gradovima Sarajevu i Istanbulu koji su nam zaista puno pomogli. Imali smo i goste. Naime, Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske nam je poslalo svoju delegaciju, a u toj zemlji su daleko odmakli u boračkom zadrugarstvu, i pomogli su našim zadrugarima svojim savjetima - ispričao nam je Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. 

Podsjećamo, Prvi međunarodni sajam boračkog zadrugarstva održan je 24. i 25. avgusta u sarajevskoj Skenderiji.

- Dobre su ocjene za održani sajam na kojem je bilo prisutno i nekoliko velikih turskih kompanija. Skoro svaka od njih ima veći budžet nego Bosna i Hercegovina. Prisutni su bili predstavnici glavne kompanije koja je zadužena za saobraćaj kompletnog Istanbula, zatim, kompanija koja se bavi uređenjem, hortilukturom i Savez njihovih općina - govori nam Bukvarević.

Dodaje kako su ove kompanije imale prelijepe štandove i da su uspostavili dobri saradnju sa zadrugama.

- Jedan od rezultata te saradnje je ugovor sa Zajednicom turskih općina. Omogućeno je da svaka zadruga pripremi po jednog svog kandidata koji će o trošku Grada Istanbula otići u Tursku na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u Istanbul. Oni su spremni da svakoj zadruzi ponude dodatno školovanje za njihove kadrove i taj ugovor je potpisan i to je jedan od rezultata saradnje - rekao nam je Bukvarević.

Na kraju dodaje kako su bh. građani mogli više podržati boračke zadruge.

- Posjeta građana je bila solidna. Moje mišljenje je da su mogli više podržati te ljude, ali eto zahvaljujem se svima koji su došli - rekao nam je Bukavarević.