Nakon prvostepene oslobađajuće presude, vijeće Kantonalnog suda u sastavu Adisa Zahiragić, Indira Jahić i Rozita Šimić odbilo je kao neosnovanu žalbu Tužilaštva Kantona Sarajevo. 

Tako je Šimić Đinđić oslobođen po svih sedam tačaka.