Dodik je, prema tumačenju entitetskih i medija u Srbiji, navodno rekao da će "Republika Srpska i Srbija organizovati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači".

Međutim, kada se preslušao video sa konferencije za medije, jasno se čuje da Dodik govori o OSBiH i Vojsci Srbije. 

- Čim se stvore uslovi, a to zavisi i od pandemije, Oružane snage BiH i Vojska Srbije će održati vojnu vežbu. Mislim da će to biti prva vojna vježba - rekao je Dodik. 

Ova vježba planirana je u Godišnjem planu i Predsjedništvo BiH ranije ju je odobrilo.

Vojni analitičar Nedžad Ahatović u izjavi za Faktor upozorava, da ako bi zaista bilo tako, "politika narušavanja državnog suvereniteta BiH silom bi se nastavila".

- Jedini način organiziranja zajedničke vojne vježbe jeste da Predsjedništvo BiH kao vrhovni komandant svih oružanih formacija u BiH zahtijeva od Srbije da se prema Ministarstvu odbrane BiH dostavi zvaničan poziv za organizovanje zajedničke vojne vježbe. Sve drugo je grubo kršenje državnog suvereniteta Bosne i Hercegovine na koje treba da reaguju snage za stabilizaciju mira u BiH u skladu sa svojim nadležnostima. Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 2549 od 05.11.2020. godine jasno govori, da se u odnosu na nadležnosti u vezi s implementacijom mira u BiH u skladu sa Aneksom 1A i 1B ne mijenja ništa.

U Aneksu 1A Dejtonskog sporazuma u članu 5 faza III stav 6 vrlo decidno je pojašnjena uloga snaga za implementaciju mira. Jasno se kaže da bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Aneksa, Strane znaju i saglasne su da IFOR (EUFOR) ima pravo i ovlaštenje primorati na uklanjanje, povlačenje ili premještanje određenih snaga, te narediti prekid svih aktivnosti, na svakoj lokaciji u Bosni i Hercegovini kad god IFOR (EUFOR) odredi da takve snage, naoružanje ili aktivnosti predstavljaju prijetnju ili potencijalnu prijetnju ili za IFOR (EUFOR), ili za njegovu zadaću, ili za drugu Stranku - u ovom slučaju državu BiH.

Snage koje se ne prerazmjeste, ne povuku ili ne prekinu prijeteće ili potencijalno prijeteće aktivnosti nakon navedenog zahtjeva IFOR-a (EUFOR) izložit će se vojnoj akciji IFOR-a (EUFOR), uključujući primjenu potrebne sile radi osiguranja poštovanja, sukladno uvjetima koji su izloženi u članu 1., paragraf (3). Vijeće ministara i Ministarstvo odbrane BiH su na potezu, da odmah i bez odlaganja zatraže od EUFOR-a zabranu takvih i sličnih aktivnosti u skladu sa njihovom osnovnom misijom - upozorava Ahatović. 

Ahatović dodaje, kako je i sam nakon što je vijest objavljena, preslušao video snimak sa press konferencije, na kojoj se jasno može čuti da Dodik govori o vježbi koja je već dogovorena. Međutim, mediji su očigledno po zadatku "preveli" njegovu izjavu.