Kakve su kazne za one koji voze brže od propisane brzine, kada se neodgovornim vozačima oduzima vozačka dozvola, kako stati ukraj takvim pojedincima, za Faktor je govorio glasnogovornik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

- Ukoliko se vozač vozilom kreće brzinom koja je za više od 30 kilometara veća od one koja je dozvoljena, isti može biti sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1.000 KM, te zabranom upravljanja vozilom od dva do šest mjeseci i pri tome mu se izriču dva kaznena boda - pojašnjava Hadžiabdić.

No koliko je kaznenih bodova potrebno da bi se oni koji krše saobraćajne propise ponovo slali na polaganje vozačkog ispita...

- Da bi se poslao ponovo na slušanje predavanja propisa iz oblasti saobraćaja, potrebno je da u toku jedne godine sakupi sedam kaznenih bodova – kaže portparol sarajevske policije.

A kada im se o poništava vozačka dozvola...

- Postoji mogućnost da se vozačka dozvola poništi u skladu sa zakonom, i da se, ukoliko se ne odazove na ponovo polaganje vozačkog ispita, oduzima vozačka dozvola i ona se poništava. Nije u mogućnosti više da upravlja vozilom jer nema vozačke dozvole, odnosno poništen mu je vozački ispit – pojašnjava Hadžiabdić.

No građani su s razlogom u strahu, trkači na ulicama su i danju i noću, više nema pravila. Kako tome stati ukraj...

- Stalno se provode određene aktivnosti u saradnji sa drugim nadležnim organima. Nije samo policija ta koja je jedina odgovorna za sve nesigurnosti u saobraćaju, imaju i drugi nadležni organi i institucije i svako iz svog djelokruga rada treba da čini ono što je u njihovoj nadležnosti. Policija, kada govorimo o policiji KS, svakog dana poduzima kako preventivne, tako i represivne mjere i radnje na kontroli i regulisanju saobraćaja, odnosno sanskionisanju vozača, pogotovo one koji čine najteže prekršaje na području KS.

Morate raditi kako na prevenciji tako i na represiji, pooštravanju kaznene politike, a s druge strane, što više ulagati u obrazovni sistem, obrazovne procese stjecanja vozačkih dozvola jer je u konačnici najviše uzroka saobraćajnih nezgoda upravo tamo, u svijesti pojedinca, odnosno u poduzimanju određenih radnji od vozača dok upravlja vozilom u saobraćaju – zaključuje naš sagovornik.