Transparency International u BiH (TI BIH) upozorava da je sa početkom izborne kampanje ponovo primijećena nedopustiva praksa političkih stranaka da svoju promociju i promociju svojih kandidata indirektno finansiraju sredstvima javnih institucija, ustanova i preduzeća.

S tim u vezi, TI BIH je obavijestio Centralnu izbornu komisiju BIH da se u okviru kampanje "Prevencija moždanog udara" u RS-u, koja se finansira javnim sredstvima, direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS Vlado Đajić, koji je i kandidat SNSD-a za narodnog poslanika u NSRS, pojavljuje na brojnim bilbordima i plakatima gdje se penzionerima nudi besplatan pregled.

Kako ističu u Trasparency Internationalu, na taj način vrši se lična promocija ovog kandidata o trošku svih građana, a s obzirom na to da se kroz ovaj projekat nudi besplatan pregled penzionerima, ostavlja se prostor i za nedozvoljeni uticaj na birače.

- Zakonom o finansiranju političkih stranaka nije dozvoljeno finansiranje stranaka od strane javnih institucija i preduzeća, te posredstvom trećih lica, dok Izborni zakon jasno zabranjuje obećavanje novčane nagrade ili druge koristi s ciljem dobijanja podrške birača. TI BiH podsjeća da javna sredstva i institucije nisu svojina političkih stranaka, te niko nema pravo da zloupotrebom javnih resursa vrši izbornu promociju. Zbog toga je upućen zahtjev i Univerzitetskom kliničkom centru RS da dostavi podatke o ukupnim troškovima kampanje "Prevencije moždanog udara" u kojoj je učestvovao prethodnih godina, kao i kampanje "Svi pod jedan krov" koja se takođe odvija paralelno sa izbornom kampanjom - naveli su iz ove organizacije.

TI BIH pozvao je i nadležne institucije da reaguju i zakonski regulišu i sankcionišu sve učestaliju praksu stranaka na vlasti da koriste javne institucije i javna preduzeća za finansiranje stranačke promocije.