- U nekoliko proteklih godina KJKP Rad nije dobilo ni jedan zahtjev od suda ili policije da uklonimo havarisano ili neregistrirano vozilo sa parkinga – rekao je Mirza Ramić, glasnogovornik Rada.

Stara, havarisana i neregistrirana vozila koja se nalaze na parkinzima i javnim površinama u Kantonu Sarajevo, policija i komunalni redari samo ponekad evidentiraju i automobil i dalje ostaje na parkingu. Uglavnom su to vozila bez registracije, pa je teško doći do podataka o vlasniku. Drugi način je broj šasije na automobilu, ako nema tablica.

- Takvi automobili mogu se ukloniti najprije uz pomoć komšija koji znaju vlasnika havarisanog i neregistriranog automobila. Troškove uklanjanja automobila platit će vlasnik ako se otkrije ili Vlada KS – pojašnjava Ramić.

Uklanjanje ovih automobila propisano je Zakonom o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu u augustu 2017. godine, ali do dana današnjeg se ništa nije uradilo po ovom pitanju.

- Zakon o uređenju saobraćaja KS propisuje zabranu parkiranja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistriranih vozila i olupina, te propisuje da troškove uklanjanja ovih automobila s parkinga snosi vlasnik. Parkiranje vozila na javnim površinama u Kantonu Sarajevo za parking smatra se period od 30 dana nakon što vozilo bude evidentirano, a evidentirati ga, pored policijskih službenika, mogu i komunalni redari koji službenu zabilješku potom predaju policiji. Premještanje vozila i olupina će obavljati MUPKS uz mogućnost angažiranja neke organizacije, fizičkog ili pravnog lica. Troškove premještanja snosi vlasnik, a visinu troškova i lokaciju na koje će vozilo ili olupina biti izmješteno određuje Vlada KS. Vlasnik može samostalno organizirati uklanjanje vozila o svom trošku - navodi se u Zakonu o uređenju saobraćaja KS.

Samo još da se počne primjenjivati Zakon o uređenju saobraćaja i na parkinzima bi se mogli osloboditi deseci mjesta, nije važno o čijem trošku, zakon se mora provoditi.