Dva najveća telekom operatera u FBiH, BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, te dvije elektroprivrede, Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB, su u posljednjih pet godina u budžet ovog bh. entiteta uplatili više od 40 miliona KM na ime poreza na dobit.

Tačan iznos je, prema podacima Ministarstva finansija FBiH, 40.811.957,58 KM, koliko su ova četiri preduzeća uplatila od 2014. do 2018. godine. Međutim, pojedinačni iznosi uplaćenog poreza na dobit su, u najmanju ruku, neujednačeni.

Od ukupnog iznosa uplaćenih poreza, dva javna preduzeća sa sjedištem u Sarajevu su u budžet FBiH uplatila 38.456.675 KM, odnosno nešto više od 94 posto ukupno uplaćenog poreza na dobit ova četiri javna preduzeća. Kompanije sa sjedištem u Mostaru, kojima uglavnom upravljaju kadrovi HDZ-a BiH, su uplatile tek 2.335.281 KM.

Zanimljivo je da Elektroprivreda HZHB u posljednjih pet godina u budžet FBiH na ime poreza na dobit nije uplatila niti jednu KM. Nešto novca je uplatilo JP Hrvatske telekomunikacije, a taj iznos iz godine u godinu bilježi pad. Tako su 2014. godine uplatili 945.475,96 KM poreza na dobit, a u 2018. godini je taj iznos pao na tek 84.540 KM.

Najviše novca je uplatio BH Telecom. Taj iznos je varirao od godine do godine, a u 2014. godini je iznosio 12.176.014 KM, a u 2018. godini je iz tog javnog preduzeća u budžet FBiH uplaćeno 4.456.252,07 KM.

Činjenica da Elektoprivreda HZHB nije uplatila niti jednu KM na ime poreza na dobit ne znači da to javno preduzeće nije poslovalo sa dobiti. Tako su, ilustracije radi, iz Elektroprivrede HZHB 31. decembra 2017. godine obavijestili Ministarstvo finansija FBiH da su ostvarili dobit u iznosu od 237.441 KM, ali da će ona, Odlukom Skupštine društva, biti raspoređena za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Potencijalna dobit tog javnog preduzeća je "zakinuta" i za iznos duga od oko 300 miliona KM, koliko je Elektroprivredi HZHB ostao dužan Aluminij d.d. Mostar. Da Elektroprivreda HZHB nije donosila odluke o pogodnostima za snabdijevanje Aluminija električnom energijom, te da ta posrnula kompanija nije ostala dužna novac Elektroprivredi HZHB, taj bi akumulirani iznos, kojeg se uprava kompanije svjesno "odrekla", bio dobit te bi dio te dobiti "završio" u federalnom budžetu.

Vlada FBiH je krajem 2018. godine primila k znanju informaciju Ministarstva finansija FBiH, prema kojoj su javna preduzeća u ovom bh. entitetu uplatila dividendu iz akumulirane dobiti u budžet FBiH u ukupnom iznosu od 153.020.803 KM.

Od tog iznosa, BH Telecom je uplatio 65.020.796 KM, Elektroprivreda BiH 63.000.007 KM, a Međunarodni aerodrom Sarajevo 25 miliona KM. Drugim riječima, cjelokupan iznos dividendi su u federalni budžet uplatila javna preduzeća sa sjedištem u Sarajevu.