Kako piše u Odluci, molbe za pomilovanja su odbijene sljedećim osobama:

1. Ivković (Salih) Elmir

2. Marinković (Stanislav) Slavojka

3. Alić (Avdo) Elvis

4. Šebek (Saša) Lorela

5. Hasić (Rahman) Harun

Kazna je istekla Sejadu (Omer) Čauševiću.

Djelimično je oslobođen od izdržavanja kazne:

1. Vidović Želimir, sin Bože i majke Kate rođene Ljubas, rođen 13.05.1976. godine, u Travniku, nastanjen u ulici Kraljice Katarine 6, općina Novi Travnik, državljanin BiH.

Presudom Kantonalnog suda Novi Travnik, broj 06 0 K 006704 14 K od 06.02.2015. godine, a koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda F BiH, broj 06 0 K 006704 15 Kž2 od 26.02.2018. godine, za krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 1. KZ FBiH, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Vidović je djelomično oslobođen od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od 12 (dvanaest) mjeseci.