Riječ je o tenderu za izvođenje radova na izgradnji dionice autoceste duge šest kilometara, između dionica Most Rudanka (uključujući most) i južnog kraja tunela Putnikovo Brdo 2, Koridor Vc, obilaznica Doboj.

Naručilac radova je JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka, a vrijednost ugovora iznosi 183 miliona 229.231,90 maraka. 

Za razliku od prethodnih godina, u 2021, nije bilo značajnijih ugovora za izgradnju dionica na Koridoru Vc koji prolazi kroz Federaciju BiH. 

Na drugom mjestu je konzorcij kompanija Stadler Polska iz Poljske i Stadler Rail Valencia iz Španije koje će za Ministarstvo saobraćaja KS isporučiti 15 novih niskopodnih tramvaja Sarajevu. Vrijednost ugovora iznosi 67 miliona 954.869,86 KM.

Treće mjesto je pripalo RMU Banovići d.d. Banovići koji je za isporuku uglja za potrebe Termoelektrane Tuzla u 2021. godini dobio ugovor vrijedan 63 miliona 190.904 KM. 

Slijedi kineska kompanija China Shandong International Economic & Tehnical Cooperation koja je dobila posao na rekonstrukciji tramvajske pruge između tramvajskih stanica Ilidža i Muzej. Naručilac radova, tj. investitor je također Ministarstvo saobraćaja KS, a vrijednost radova je 39 miliona 963.080,97 KM.

EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari je također dobio vrijedan ugovor u iznosu 35.149.660 KM za isporuku uglja asortimana Lignit za potrebe TE Tuzla. 

MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad i Mrkonjićputevi d.o.o. Mrkonjić Grad pobijedile su na tenderu vrijednom 22 miliona 222.016,84 KM. Nabavku su za izvođenje građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od 82,9 kilometra raspisali JP Putevi RS d.o.o. Banja Luka.

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo su za usluge željezničkog prijevoza uglja za potrebe Termoelektrane Tuzla i Termoelektrane Kakanj u 2021. dobile ugovor vrijedan 21 milion 774.780 KM.

Po vrijednosti ugovora 21 milion 499.734,55 KM, na osmom mjesu se ponovo našla MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad, ovaj put za održavanje magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja 4 u Republici Srpskoj na period od četiri godine.

Deveto mjesto pripada kompanijama Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka i Prijedorputevi a.d. Prijedor za Rehabilitaciju magistralnog puta M-4, Prijedor - Šargovac (Prijedorska petlja). Vrijednost ugovora je 18 miliona 803.411,99 KM.

Na desetom mjestu su Hercegovinaputevi a.d. Trebinje za Radove održavanja magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja 12 u Republici Srpskoj na period od četiri godine u vrijednosti 18 miliona 799.791,64 KM.