Zaključak je to Kolegija Skupštine KS koji je dopunio dnevni red ove sjednice i sa Prijedlogom odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS  te sa Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova  Odbora za  javna priznanja Skupštine KS.

Na istoj sjednici , kako je ranije utvrđeno, naći će se Prijedlog Budžeta KS za 2020. godinu, Zakon o njegovom izvršavanju te Prijedlog zakona o kažnjavanju  govora mržnje KS, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.