- Sektoru za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje Federalne uprave civilne zaštite upućujem pitanje, koliki je ukupni trošak zaposlenja suspendovanog direktora uprave Fahrudina Solaka, počevši od 12. maja 2020. godine, a završno sa 13. augustom 2021. godine. Fahrudin Solak, protiv koga je Sud BiH potvrdio optužnicu u predmetu respiratori, u maju 2020. godine preventivno je suspendovan sa pozicije i od tada prima puni iznos plaće. Osim plaće, budžet Uprave, budžet FBiH, opterećeni su i ostalim troškovima njegovog zaposlenja i to u punom iznosu za vrijeme trajanja preventivne suspenzije. Molim Sektor da odgovori da li Solak prima dodatak na posebne uvjete rada, pošto imam saznanja da je i to aktuelno. Bilo bi korisno da budžetski korisnici saznaju koliko ih ovo sve košta - pitao je na današnjoj sjednici zastupnik Mirsad Čamdžić.

Za riječ se javio i zastupnik Husein Rošić.

- Imamo pitanje za Kantonalno ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona, na osnovu koje argumentacije se resorni ministar vodio kada je donio odluku o ukidanju 11 odsjeka na Univerzitetu u Bihaću, i to nakon prvog prijemnog roka, a poznato je da univerziteti provode dva prijemna roka. I to se upravo dešava kada USK već nekoliko mjeseci potresa jedan veliki skandal kada je u pitanju prodaja diploma u jednoj privatnoj školi u Cazinu, gdje se terete visoko pozicionirani kadrovi NES-a i gdje je aktuleni ministar koji je predsjednik Općinske organzacije SDP-a u Sanskom Mostu, bio savjetnik aktuelnog premijera i ovih dana se vode istražne radnje za njegov nerad kao savjetnika s obzirom na to da je primao određenu naknadu za to, a nije dolazio na posao - rekao je Rošić.

Govorio je i zastupnik Damir Mašić.

- Puna dva, pa i tri mjeseca svjedoci smo vrlo izvjesne afere sa tunelom Hranjen i mi kao zastupnici i Vlada FBiH je tražila informacije od JP Autoceste, ali ništa nismo dobili. Žalosno je da Federalni parlament ne raspravlja o tome - rekao je Mašić.

Adis Arapović je zatražio od Generalnog sekretrijata da dostave informacije imena i poziciju svih savjetnika pri Vladi FBiH, a to uključuje savjetnike premijera, dopremijera i ministara, datum početka njihove savjetničke funkcije i listing prisustva na radnom mjestu u vremenu 1.1.2021 do 30.9.2021. u zgradi Vlade ili sjedištu ministarstva.